சிஸ்டம் சரியில்ல…

இந்த வார்த்தைகள் தற்சமயம் அதிகம் பொதுவெளிகளில் விவாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. உண்மையில் இதை அதிகம் விவாதிக்க வேண்டியதும், பிரசங்கிக்க வேண்டியதும் நாம்தான். ஆனால் நாமோ இந்த சிஸ்டத்துக்குள் (world system) ஆசீர்வாதமாக இருப்பது எப்படி...

பரலோக ராஜ்ஜியம் – மேய்ப்பனின் குரலும் ஆட்டின் செவியும் (பாகம் -2)

உம் அரசு வருக- பாகம் 6 இத்தொடரின் முந்தைய பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் இத்தொடரின் முதல் பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளுக்குக் கொடுத்துள்ள மகத்துவமான பரிசுகளில் ஒன்று அவருடைய வேதம் ஆகும். கர்த்தருடைய...

பரலோக ராஜ்ஜியம்: மேய்ப்பனின் குரலும் ஆட்டின் செவியும்(Part-1)

உம் அரசு வருக- பாகம் 6 இத்தொடரின் முந்தைய பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் இத்தொடரின் முதல் பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் ஆதிமுதல் அந்தம் வரை ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை...

பரலோக ராஜ்ஜியம் – சபைக்குள் களைகள்

உம் அரசு வருக - பாகம் 4 இத்தொடரின் முந்தைய பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் இத்தொடரின் முதல் பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் என் வாயை உவமைகளால் திறப்பேன், உலகத்தோற்றமுதல் மறைபொருளானவைகளை வெளிப்படுத்துவேன் (சங்கீதம் 78:2) என்று...

பரலோக ராஜ்யமும் பலவந்தமும்.

உம் அரசு வருக - பாகம் 3 இத்தொடரின் முந்தைய பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் இத்தொடரின் முதல் பாகத்தை வாசிக்க இங்கு சொடுக்கவும் ஒரு கரை புரண்டோடும் காட்டாறு. யானைகளையும் இழுத்துச்...

பரலோக ராஜ்யம் – அது நீதிமார்க்கம்

உம் அரசு வருக - பாகம் 2 இக்கட்டுரையின் முதல் பாகத்தை வாசிக்க இங்கே சொடுக்கவும் டாடீ, அப்பா, என் செல்லம்... இதெல்லாம் இன்றைய புதிய கிறிஸ்தவப் பாடல்களிலும் சபை ஆராதனைகளிலும் ஆண்டவரைக்...

உம் அரசு வருக

உம் அரசு வருக (பாகம் - 1) இரும்புத்திரை நாடுகள் என்று அழைக்கப்படும் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான ஆட்சி நிலவும் நாடுகளில் திருச்சபைகள் இருக்கும், இயங்கும் ஆனால் அச்சபைகளில் பிரசங்கிக்கப்படும் செய்திகள் அரசாங்கத்திடம் காட்டப்பட்டு...