3. உலகத்தைக் கலக்கிய எழுப்புதல்

(இது ”தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்” தொடரின்  மூன்றாம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  இரண்டு அத்தியாயங்களையும் படிக்காவிடில் அவைகளைப்  படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) இதற்கு முந்தய அத்தியாயத்தைப் படிக்க...

2.ஒரு சதுரங்கப் போட்டி

(இது ”தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்” தொடரின் இரண்டாம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  அத்தியாயத்தைப் படிக்காவிடில் அதைப் படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) முதல் அத்தியாயத்தைப் படிக்க...

1.ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்

மீட்கப்பட்டவர்களே! இந்தத் தொடரின் ஆரம்பமாக நமது பெருமைக்குரிய குடும்பத்தின் கடந்த கால வரலாற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்று உணர்கிறேன். நான் குடும்பம் என்று குறிப்பிட்டது உங்கள் வீட்டு...