டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவை அறிவிப்பது எப்படி?

சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்கு புரியும்படி ஆண்டவரை சொல்லுகிறோம். அதே போல டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகள் மற்றும் வாலிபர்கள் விஷயத்திலும் அவர்களை அணுகுகிறோமா? அவர்களுக்கு எப்படி இயேசுவை அறிவிப்பது? சகோ.ஜெயராஜ் விஜய்குமார் அவர்கள் தரும் விளக்கம்:

1 thought on “டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவை அறிவிப்பது எப்படி?”

Leave a Reply