இடைவிடாத ஆராதனை சாத்தியமா?

“இடைவிடாத ஆராதனை” என்றால் என்ன? இது நடைமுறை வாழ்க்கையில் சாத்திமா? தானியேல் தீர்க்கதரிசியால் எப்படி இடைவிடாமல் கர்த்தரை ஆராதிக்க முடிந்தது? நம்மாலும் அது முடியுமா? ஒரு எளிய செய்தி…

தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலியை கூகுள் பிளேஸ்டோரில் டவுன்லோடு செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radioco.md49aade4f

Leave a Reply