அனுதினம் ஜெபநேரம்…

தேவனுடைய பாதத்தில் அனுதினமும் ஜெபத்தில் காத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த செய்தி

 

Leave a Reply