அனலாக இறங்கணுமே…

ஆதிநிலை ஏகத் துடிக்கும் ஒரு விசுவாசி ஆவியானவர் ஆதியில் செய்த கிரியைகளை தன்னிடம் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கக் கோரும் உணர்வுமிக்க பாடல். பாடலை அன்பு மகள் ஏஞ்சலின் கேப்ரியெல்லா பாடியிருக்கிறாள். இப்பாடலுக்கு அருமையாக இசையமைத்த...

நேசர் இயேசு மாறாதவர்

மணவாளனாகிய இயேசுவுக்கும் மணவாட்டி சபைக்கும் இடையேயான உன்னத அன்பை மணவாட்டி மகிழ்ந்து பாடுவதுபோல புனையப்பட்ட பாடல் . பாடலைப் பாடிய அன்பு சகோதரி கிருபாவதி டேனியேல்  அவர்களுக்கும், இப்பாடலுக்கு இசையமைத்த  அன்பு தம்பி ...

பேரலை திரண்டு எழும்புதே

கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக! ஆண்டவர் இயேசுவின் பெரிதான கிருபையால் எனது எழுத்தில் உருவான இந்தப் பாடலை சபைக்கு சமர்ப்பிப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சியடைகிறேன். பாடலைப் பாடிய மதிப்புக்குரிய சகோதரர் ஜாலி ஆபிரகாம் அவர்களுக்கும், இப்பாடலுக்கு...