ஆராதனை செய்யமட்டுமல்ல, ஆளுகை செய்யவும்…

இந்தப் பதிவை சபை இன்றிருக்கும் நிலையை மனதில் கொண்டு வாசித்தால் உங்களால் ஜீரணிக்க முடியாது. சபை எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அந்த நிலையில் நின்று வாசித்துப் பாருங்கள். அந்த நிலையை நாம் விரைவில்...

Free eBook: சபைகளை ஊன்றக்கட்டும் 10 குற்றச்சாட்டுகள்

பால் வாஷர் - உங்களில் சிலருக்குக் கேள்விப்பட்ட பேராக இருக்கலாம். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள ஹார்ட்க்ரை மிஷனரி ஸ்தாபனத்தின் (HeartCry Missionary Society) நிறுவனர், போதகர். பெரு நாட்டில் பலவருடங்கள் மிஷனரியாகப்...

சிங்காசனம் அசைக்கப்படுமா?

யூதர்களை ஆளுவதற்கு சிங்காசனத்தில் தாவீது போன்ற ஒரு ஹீரோவை வைக்க வேண்டுமா அல்லது நீரோவை வைக்க வேண்டுமா என்பது யூதர்களின் ஆன்மீக நிலையைப் பொறுத்தே கர்த்தர் முடிவெடுக்கிறார் என்பதற்கு வேதாகமமே சாட்சி! பெலிஸ்தியர்,...

இந்திய தேர்தலில் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் நிலைப்பாடு

  "உமது சித்தத்தின்படி ஆட்சி செய்யும் ஒருவரை எங்களுக்கு தாரும்" என்று ஜெபிக்கும் விசுவாசிகளே! தேவசித்தத்தின்படி அரசியல் செய்யும் அரசியல்வாதிகள் நம் நாட்டில் யாராவது இருக்கிறார்களா? இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வோமானால் தேவ சித்தமென்றால்...

எந்த சர்ச்சுக்கு போறீங்க? பாகம்-1

முன்னுரை மனிதரால் தொடங்கப்பட்ட திருச்சபை பிரிவுகள்(denominations) வளரவேண்டுமென்பதல்ல, தேவனுடைய மணவாட்டி சபை (The Church) தரத்திலும் எண்ணிக்கையிலும் பெருகி வளர்ந்து கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை அடையவேண்டும் என்பதும்... மனிதரால் தொடங்கப்பட்ட திருச்சபை பிரிவுகள்(denominations) அழியவேண்டும்...