விசுவாசிகளுக்குள் ஏன் பிரிவுகள்?

விசுவாசிகளுக்குள் ஏன் பிரிவுகள்? என்று கேட்டேன்... எல்லோரும் ஏகமாய்ச் சொன்னார்கள் "உபதேசமே பிரதானம்!  அதன் நிமித்தமே பிரிந்திருக்கிறோம்"... உபதேசமே "ஏக சிந்தையாய் இருங்கள்" என்றுதானே சொல்கிறது என்று கேட்டேன்... எவரிடத்திலும் பதிலில்லை

ஆராதனை செய்யமட்டுமல்ல, ஆளுகை செய்யவும்…

இந்தப் பதிவை சபை இன்றிருக்கும் நிலையை மனதில் கொண்டு வாசித்தால் உங்களால் ஜீரணிக்க முடியாது. சபை எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அந்த நிலையில் நின்று வாசித்துப் பாருங்கள். அந்த நிலையை நாம் விரைவில்...

அடுத்த சபை அன்பர்களைப் பார்த்தால்…

அடுத்த சபை அன்பர்களைப் பார்த்தால் நமக்கு உடனே தோன்றும் உணர்வு என்ன? அந்தச் சபையின் நினைவு வருகிறதா அல்லது சகோதர உணர்வு வருகிறதா? ஒதுங்கிச் செல்ல நினைப்போமா? அல்லது உறவு சொல்லி அணைப்போமா?...

Free eBook: சபைகளை ஊன்றக்கட்டும் 10 குற்றச்சாட்டுகள்

பால் வாஷர் - உங்களில் சிலருக்குக் கேள்விப்பட்ட பேராக இருக்கலாம். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள ஹார்ட்க்ரை மிஷனரி ஸ்தாபனத்தின் (HeartCry Missionary Society) நிறுவனர், போதகர். பெரு நாட்டில் பலவருடங்கள் மிஷனரியாகப்...

மோசே எனும் தலைவன்

மக்களின் மதிப்பைப் பெற தம் பெயருக்கு முன் அடைமொழிகளைச் சேர்க்கும்படி அடம் பிடிக்கும் ஊழியர்கள் ஆறுக்கு ரெண்டடி குழிகளில் தம் அடைமொழிகளோடு சேர்த்து புதைக்கப்படுவார்கள்! ஜனங்களின் ஜீவனைக் காக்க ஜீவபுத்தகத்திலிருந்தே தன் பெயரை...

சிங்காசனம் அசைக்கப்படுமா?

யூதர்களை ஆளுவதற்கு சிங்காசனத்தில் தாவீது போன்ற ஒரு ஹீரோவை வைக்க வேண்டுமா அல்லது நீரோவை வைக்க வேண்டுமா என்பது யூதர்களின் ஆன்மீக நிலையைப் பொறுத்தே கர்த்தர் முடிவெடுக்கிறார் என்பதற்கு வேதாகமமே சாட்சி! பெலிஸ்தியர்,...

டவர் அல்ல

உயரமான டவர் - அதன் உச்சியிலொரு சிலுவை எதற்கு? அங்கே ஒரு ஆலயம் இருக்கிறதென அடையாளம் காட்டவாம்... எலிசா வீட்டின்மேல் எந்த டவரும் இல்லை - ஆனால் அங்கே தீர்க்கதரிசியொருவன் உண்டனெ அண்டை...

ஆனால் முடிவில்…..

சகோ.விஜய் ஆதாம் - ஏவாள்: கனி புசித்தால் கண் திறக்கும் என்றது சர்ப்பம் உடனடியாக கண் திறந்ததா? "ஆம்" - ஆனால் முடிவில் மனுக்குலம் பெற்றது சாபமே! தேவன் விலக்கியதை வைராக்கியமாய் விலக்குக!...

இந்திய தேர்தலில் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் நிலைப்பாடு

  "உமது சித்தத்தின்படி ஆட்சி செய்யும் ஒருவரை எங்களுக்கு தாரும்" என்று ஜெபிக்கும் விசுவாசிகளே! தேவசித்தத்தின்படி அரசியல் செய்யும் அரசியல்வாதிகள் நம் நாட்டில் யாராவது இருக்கிறார்களா? இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வோமானால் தேவ சித்தமென்றால்...

எந்த சர்ச்சுக்கு போறீங்க? பாகம்-1

முன்னுரை மனிதரால் தொடங்கப்பட்ட திருச்சபை பிரிவுகள்(denominations) வளரவேண்டுமென்பதல்ல, தேவனுடைய மணவாட்டி சபை (The Church) தரத்திலும் எண்ணிக்கையிலும் பெருகி வளர்ந்து கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை அடையவேண்டும் என்பதும்... மனிதரால் தொடங்கப்பட்ட திருச்சபை பிரிவுகள்(denominations) அழியவேண்டும்...