நம்பிக்கை துரோகம்

நம்முடைய விசுவாசத் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் சொந்த ஊர், "ஊர் (Ur)" எனும் நகரம் என்பது நமக்குத் தெரியும். ஆபிரகாமின் மூதாதையர் வழிபட்டு வந்த கடவுளுக்குப் பெயர் "சின்(Sin)" அல்லது நன்னா(Nanna) ஆகும். இது...

விண்மீன்களை ஆளுகிறவர்!

கர்த்தருடைய கிருபையால் தற்பொழுது நான் எழுதத் தொடங்கியிருக்கும் "டாட்" என்ற நூலிலிருந்து ஒரு கட்டுரை உங்களுக்காக! "டாட் (Da'at)" என்ற எபிரேய வார்த்தைக்கு "அறிவு" என்று பொருள். இந்த நூல் வியப்பூட்டும் பொது...