இரண்டில் ஒன்று (பாகம்-2)

வாட்ச்மென் நீங்கள் முதல் பாகத்தை வாசிக்காவிடில் அதை வாசிக்க இங்கே சொடுக்கவும் நாடகத்தின் நான்கு பாகங்களையும் பார்த்த ”இன்றைய கிறிஸ்தவன்” (அவனுடைய பெயர் இந்தப் பாகத்தில் அடிக்கடி வரப்போகிறபடியால் இனி சுருக்கமாக அவனைக்...

இரண்டில் ஒன்று (பாகம்-1)

ஜீவவிருட்சமாம், வானத்து மன்னாவாம், மகிமைராஜனாம் இயேசுவின் நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக! இதோ, இங்கே ஒரு மாபெரும் நாடக அரங்கு! ஹாலிவுட் போல பிரமாண்டமான செட்டுகள். நடிகர் நடிகையர் பலர். கதை-வசனம், இயக்கம் இயேசுகிறிஸ்து....