உன்னதமான அரசியல், தெய்வீக வணிகம், கேடுகெட்ட மதம்

ஏதோ மதத்தை நல்லது போலவும், அரசியலைக் கெட்டது போலவும் கருதிக்கொண்டு "மதத்தை அரசியலாக்காதீர்கள்" என்று பலர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் அரசியல் இன்றியமையாதது. மதம்தான் தேவையற்றது. மதம் இல்லாமல் ஒரு தனிமனிதன்...