ஆனால் முடிவில்…..

சகோ.விஜய்

ஆதாம் – ஏவாள்:
கனி புசித்தால் கண் திறக்கும் என்றது சர்ப்பம்
உடனடியாக கண் திறந்ததா? “ஆம்” – ஆனால்
முடிவில் மனுக்குலம் பெற்றது சாபமே!
தேவன் விலக்கியதை வைராக்கியமாய் விலக்குக!

நோவா:
அழிவு வருகிறது பேழை செய் என்றார்
உடனடியாக அழிவு வந்ததா? “இல்லை” – ஆனால்
முடிவில் மனுவர்க்கம் காக்கப்பட்டது!
தாமதம் ஏற்படினும் அவர் இட்டபணி முடித்திடுக!

ஏசா:
புத்திர பாகத்தைவிட பயற்றங்கூழ் இனித்தது.
உடனடியாகப் பெற்றானா? “ஆம்” – ஆனால்
முடிவில் ஆகாதவனென்று தள்ளப்பட்டான்!
ஆசிகள் அற்பமானவை அல்லவென்று அறிக!

யோசேப்பு:
தேவன் எதிர்கால தரிசனங்கள் கொடுத்தார்.
உடனடியாக அவை நிறைவேறிற்றா? “இல்லை” – ஆனால்
முடிவில் யோசேப்பு பெற்றது கிரீடம்!
தேவன் தரும் தரிசனத்தை தயங்காமல் தொடர்க!

இஸ்ரவேலர்:
நியாயாதிபதியல்ல ராஜாவே தேவையென வாதிட்டனர்.
உடனடியாகப் பெற்றார்களா? “ஆம்” – ஆனால்
முடிவில் அதே ராஜாக்களால் வழிகெடுக்கப்பட்டார்கள்!
தேவன் தருவதே உகந்ததெனக் கொள்க!

எரிகோ கோட்டை:
ஏழுநாள் சுற்றிவந்து எக்காளம் ஊதச் சொன்னார்
உடனடியாக இடிந்ததா? “இல்லை” – ஆனால்
முடிவில் தகர்க்கவியலாக் கோட்டை தரைமட்டமானது!
எதிர்மறைச் சூழலிலும் விசுவாசம் காக்க!

தாவீது:
அதிகார போதையில் பத்சேபாளை இச்சித்தான்!
உடனடியாகக் கிடைத்தாளா? “ஆம்” – ஆனால்
முடிவில் துதி வீரன் வாழ்வில் கரும்புள்ளி விழுந்தது!
பிறன்மனை நோக்கா பேராண்மை காக்க!

சிம்சோன்:
பரிசுத்தப் பாதை துணிகரமாய் விலகினான்
உடனடியாக வீழ்ந்தானா? “இல்லை” – ஆனால்
முடிவில் இகழப்பட்டு இழிவைச் சுமந்து மரித்தான்!
எவ்விலை கொடுத்தேனும் பரிசுத்தம் காக்க!

Leave a Reply